חדשות

השקעה בנדל”ן בתקופת משבר הקורונה

בתקופה האחרונה לקוחות רבים פונים אליי בשאלה, מה יהא על שוק הנדל”ן לאחר תקופת הקורונה? אני חייב לומר כי מדובר בשאלה מאוד מורכבת. שוק הנדל”ן אינו צפוי וכל שינוי קל יכול לגרום לתנודות משמעותיות במחירי הנדל”ן. אתחיל ואומר שאינני מאמין שתהיה צניחה במחירי הדירות בארץ. הבסיס לאמונה זו נטוע במספר דברים

ראה מידע נוסף ←

זקיפת שווי רכב – הקלות לעובד שהוצא לחל”ת בתקופת משבר הקורונה

עפ”י תקנות מס הכנסה בעניין שווי שימוש ברכב, עובד שלרשותו עומד רכב צמוד מטעם העבודה, יחויב בשווי שימוש ברכב מלא בהתאם לשווי הנקבע בתקנות מס הכנסה, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש. בעקבות משבר הקורונה בישראל, פרסה רשות המיסים ביום 02/04/2020 הנחיות בדבר חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים

ראה מידע נוסף ←

חופשה ללא תשלום ו/או פיטורים לעובדת בהריון, עובדת לאחר חופשת לידה – עדכון

ביום 6.4.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש”ף – 2020, ובו נקבעו תנאים להוציא עובדת בהריון או עובדת שנמצאת בחופשת לידה לחופשה ללא תשלום. הוצאת עובדת או עובד לחופשה ללא תשלום הינה ביוזמת המעסיק ולתקופה שלא תפחת מ- 30 ימים ולא תעלה על 60 ימים ובלבד שמתקיימים

ראה מידע נוסף ←

חופשה ללא תשלום – עקב התפשטות נגיף הקורונה

בימים אלה אנו חווים התפרצות עולמית של מגפת הקורונה.המגפה יצרה צורך בביצוע התאמות בתחום התעסוקה, בהתאם להתפתחויות בשטח ועדכון שוטף של התקנות, הזכויות והחובות של עובדים ומעסיקים.בעקבות כך ובמענה לשאלות רבות של לקוחות המופנות אלינו לאחרונה, אנו מביאים בפניכם את כל ההוראות הנוגעות לחופשה ללא תשלום:   חופשה ללא תשלום כרוכה

ראה מידע נוסף ←

חופשה ללא תשלום ו/או פיטורים לעובדת בהריון, עובדת לאחר חופשת לידה

עפ”י חוק עבודת נשים, חל איסור לפטר עובדת בהריון שצברה ותק של 6 חודשים במקום העבודה וכן, חל איסור לפטר עובדת לאחר חופשת לידה במשך 60 ימים, אלא אם נתקבל היתר ממשרד התמ”ת. על- פי הוראות החוק והפסיקה, חל איסור לשנות את תנאי העבודה של עובדת בהריון וכן, עובדת לאחר הלידה,

ראה מידע נוסף ←

מגבלות הנוכחות וצמצום פעילות במקום העבודה – הוראות למעסיק

ביום 31.3.2020 פורסמו תיקונים נוספים לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף-2020 ולתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס` 2), התש”ף-2020. להלן ההוראות המרכזיות מתוך התיקונים, שתוקפם מיום 1.4.2020: 1. לא ישהו יחד יותר מ-10 עובדים או 15% ממצבת

ראה מידע נוסף ←

העסקת עובדים בשעות נוספות – הוראת שעה בעקבות וירוס הקורונה

לקוחות יקרים, ביום 17.3.2020 פורסמה הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה החדש), התש”ף-2020. עפ”י חוק, אורך יום עבודה, כולל שעות עבודה נוספות לא יעלה על 12 שעות בלבד. בעקבות משבר הקורונה, ניתן להעסיק עובד עד 14 שעות עבודה ביום ולא יותר מ- 8

ראה מידע נוסף ←

התקשרו או השאירו הודעה:

צור קשר

מענה תוך 

דילוג לתוכן