10 כללי אצבע למוכרי דירה

מכירת דירה הינה הליך משפטי מורכב המצריך ידע ומיומנות. משכך, מחייב ליווי צמוד של עורך דין העוסק בתחום המקרקעין, על מנת שיוכל לוודא כי התשלומים יועברו כנדרש ובמועדם ויימנע בעיות העלולות לצוץ בהליך על ידי קביעת מנגנוני בקרה ופיקוח, אשר יאפשרו לכם למכור את הדירה ולקבל את התמורה תוך תשלומי מס מועטים ככל הניתן, בהתאם להוראות החוק.
במאמר זה, אנסה לרכז בתמציתיות את העצות הבולטות אותן נתתי בתשובה לשאלות שנשאלתי במהלך טיפולי על ידי לקוחות משרדי שהיו מעוניינים במכירת דירה, המהוות בכלליות המלצות למוכרי דירה:

1. אין להסתמך על עורך הדין של הרוכשים בלבד, היות והוא, מתוקף תפקידו, מבטיח את זכויותיהם של לקוחותיו, הרוכשים. עליכם לפנות לעורך דין מטעמכם על מנת שיגן על האינטרסים שלכם בעסקה.

2. באם קיימת יתרת משכנתא לתשלום, עליכם להמציא ריכוז יתרות עדכני.

3. עליכם לאפשר רישום הערת אזהרה לטובת הרוכשים, זאת רק לאחר שהתשלום הראשון בגין הדירה שולם וניתן לעורך הדין שלכם יפויי כוח מטעם הרוכשים המאפשר לו למחוק את הערת האזהרה באם יהיה בכך צורך בהמשך.

4. חשוב ביותר להקפיד על דיווח נכון וקפדני של העסקה לרשויות המתאימות (מיסוי מקרקעין ואחרות) ולדאוג למלא את הטפסים המתאימים.

5. יש לבדוק האם קיימת זכאות לפטור ממס שבח בגין מכירת הדירה על פי הקריטריונים הקבועים בחוק, ובמידה שכן, יש להגיש בקשה לפטור בהתאם לסעיף המתאים והרלוונטי (תוך שיקול נכון בשימוש בסעיף הפטור על מנת שלא “לבזבז” פטור לחינם).

6. יש לבדוק אם עלולה להיות חבות בהיטל השבחה. במידה וכן, עליכם לפנות לשמאי המתמחה בתחום כדי לאמוד את גובה היטל ההשבחה הצפוי.

7. עליכם להקפיד ולקבוע בהסכם תנאי תשלום ברורים ומפורטים כגון: מועד שער הדולר, מועדי תשלום, הצמדות למדדים שונים וכדומה, כך שלא יישארו מושגים בלתי ברורים בהסכם המכר.

8. מומלץ להיות ספציפיים בכל הנוגע לציוד הנשאר בדירה על מנת להימנע ממחלוקות בשלב מאוחר יותר (האם המזגן נשאר בדירה, וכדומה).

9. יש לקבוע סעיפים בחוזה אשר יחשבו כסעיפים יסודיים אשר הפרתם תגרור אחריה את פיצוי הכספי מוסכם ללא הוכחת נזק, אשר לרוב נקבע בשיעור של כ 10% מערך העסקה.

10. חשוב להקפיד על עריכת פרוטוקול מסירה ביום מסירת החזקה על מנת שהרוכשים לא יוכלו לבוא במועד מאוחר יותר בטענות שונות על מצב הדירה. כמו כן, יש להקפיד על קיומו של מנגנון הקובע כי רק לאחר העברת התשלום האחרון תימסר החזקה בדירה ויעשה רישום של זכויות הרוכשים בטאבו, ברמ”י או בחברה המשכנת.

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. הדברים נכונים למועד כתיבתם.

שיתוף:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

התקשרו או השאירו הודעה:

צור קשר

מענה תוך 

דילוג לתוכן