מגבלות הנוכחות וצמצום פעילות במקום העבודה – הוראות למעסיק

ביום 31.3.2020 פורסמו תיקונים נוספים לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף-2020 ולתקנות שעת חירום
(נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס` 2), התש”ף-2020. להלן ההוראות המרכזיות מתוך התיקונים, שתוקפם מיום 1.4.2020:
1. לא ישהו יחד יותר מ-10 עובדים או 15% ממצבת העובדים, כגבוה.
יחד עם זאת, ראשי המעסיק להעסיק עד 30% ממצבת העובדים, ובתנאי שמתקיימים שני תנאים מצטברים:
א. הדבר חיוני לפעילותו השוטפת;
ב. המעסיק דיווח למנכ”ל משרד הכלכלה והתעשיה שמות ותפקידי העובדים, הנחוצים בנוכחותם למקום העבודה.
עפ”י התקנות, “מעסיק שיאפשר כניסת עובדים למקום עבודה או שהייה של עובדים במקום עבודה מעל למספר המותר לשהייה בו זמנית… דינו מאסר ששה חודשים או קנס…
קובץ התקנות 8405, כ”ו באדר התש”ף, 22.03.2020
2. חל איסור על קבלת קהל במקומות עבודה מסוימים, אלא אם מדובר באספקת מוצר או שירות חיוניים ובלבד שצומצם ככל הניתן.
3. המחוקק ראה לנכון להתייחס במופרד לעובדים שאינם עוסקים בליבת הפעילות של מקום העבודה. עובדים אלו מכונים “עובדי מעטפת“. עובדים אלה אינם רשאים להיכנס או לשהות במקום העבודה (כולל מקומות עבודה חיוניים), אלא אם הדבר חיוני לפעילותו השוטפת.
4. עם הגעת העובד למקום העבודה, יש לבצע מדידת חום. חשוב לציין כי המדידה תתבצע באופן יומיומי. כמו כן, על העובד למלא הצהרה על כך שביצע את המדידה ועל היעדר תסמינים למחלת הקורונה. (מצ”ב הצהרת בריאות להורדה). על המעסיק חלה החובה לשמור את ההצהרות וכן, המעסיק נדרש להקצות לעובדיו ציוד אישי קבוע, ככל הניתן.
במידה והציוד משמש יותר מעובד אחד, יש להקפיד לבצע הליך חיטוי קפדני בטרם העברתו מעובד אחד לשני. בנוסף, על המעסיק להנחות את העובדים לשמור על כללי היגיינה.
5. במקומות עבודה בהם מותקנת מעלית, יש להקפיד שבכל שימוש במעלית, לא יהיו בו זמנית יותר משני אנשים.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ומזמינים אתכם להיוועץ בנו ובתקווה שבמהרה נדע ימים טובים ובריאים.

שיתוף:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

התקשרו או השאירו הודעה:

צור קשר

מענה תוך 

דילוג לתוכן