חופשה ללא תשלום – עקב התפשטות נגיף הקורונה

בימים אלה אנו חווים התפרצות עולמית של מגפת הקורונה.
המגפה יצרה צורך בביצוע התאמות בתחום התעסוקה, בהתאם להתפתחויות בשטח ועדכון שוטף של התקנות, הזכויות והחובות של עובדים ומעסיקים.
בעקבות כך ובמענה לשאלות רבות של לקוחות המופנות אלינו לאחרונה, אנו מביאים בפניכם את כל ההוראות הנוגעות לחופשה ללא תשלום:   חופשה ללא תשלום כרוכה בהסכמה של הדדית, הן של המעסיק והן של העובד לעניין היציאה אליה ולעניין אורכה של החופשה הנ”ל.
תקופה זו, אינה מנתקת את יחסי העבודה בין הצדדים. היינו, בתקופה זו נמשכים יחסי העבודה בין העובד למעסיקו, אך לחופשה זו ישנה משמעיות אחרות, אותן נסקור בקצרה פה.

1. שכר עבודה – בעת תקופת החל”ת, העובד אינו עובד ומעסיקו אינו משלם לו שכר עבודה.

2. שמירת מקום העבודה קיימת, אך אינה מוחלטת. שכן, לעיתים המעסיק מחוייב לעשות שינויים ארגוניים ותפעוליים בארגונו מטעמים כלכליים, עסקיים וכיוב`.
יחד עם זאת, המעסיק חייב לפעול בתום לב ולהימנע מנקיטת פעולות מכוונות לסיכול.
האפשרות שהעובד ישוב לעבודתו באותם התנאים, כאילו לא יצא לחופשה כלל.

3. וותק בעבודה – לעובד נשמר וותק העבודה שנצבר לו בטרם יציאתו לחל”ת לצורך חישוב זכויותיו התלויות בוותק, אך אין הוא צובר ותק במהלך שהותו בחל”ת.

4. תנאים סוציאליים בזמן חל”ת – בעת שהותו של העובד בחל”ת, אין חובה על המעסיק להפריש לעובד לטובת ביטוח פנסיוני ולקרן ההשתלמות, זאת מאחר ולא משולמת לו משכורת בתקופה זו, אלא אם סוכם אחרת.
בתקופה זו העובד רשאי, להפריש באופן עצמאי כספים לטובת הביטוח הפנסיוני וקרן ההשתלמות.
מומלץ לעשות כן וזאת, בכדי לשמור על רציפות זכויותיו, בהתאם לתקנון והוראות הקופה.
*** על המעסיק לדווח על הפסקת תשלומים לקופת גמל לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות של עובדיו.

5. תשלום דמי ביטוח לאומי בזמן חל”ת – חלה החובה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח הלאומי רק בגין שני החודשים הראשונים של החל”ת. בעת חזרתו של העובד מתקופת החל”ת, המעסיק רשאי לנכות משכרו את התשלומים ששילם עבור שני חודשי החל”ת הראשונים; חשוב לציין ולהדגיש, כי חובת התשלום לביטוח הלאומי בתקופה זו חלה על המעסיק.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ומזמינים אתכם להיוועץ בנו ובתקווה שבמהרה נדע ימים טובים ובריאים.

שיתוף:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

התקשרו או השאירו הודעה:

צור קשר

מענה תוך 

דילוג לתוכן